Vormen van scheiden


Er is een verschil tussen scheiden en echtscheiding. Bij scheiden blijft u voor de wet getrouwd, terwijl jullie wel allebei ieders eigen weg gaat. Bij echtscheiding wordt uw huwelijk officieel ontbonden. Als u hebt besloten om uit elkaar te gaan, kunt u een keuze maken tussen twee vormen van scheiden: scheiding van tafel en bed of echtscheiding. Beide vormen worden hieronder uitgelegd en met elkaar vergeleken.

Scheiding van tafel en bed

Als u voor deze optie kiest, blijven u en uw partner voor de wet getrouwd. Dit houdt in dat jullie dezelfde rechten en plichten van een huwelijk behouden. Wel wordt de verklaring van gemeenschap van goederen ontbonden als u daaronder getrouwd bent.


vormen van scheiden

Wanneer één van de partners schulden maakt na de scheiding, staan die alleen op zijn of haar naam. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, blijven de eventuele schulden die jullie tijdens het huwelijk hebben gemaakt, wel op beide namen staan.

Bij een scheiding van tafel en bed komt er een rechter aan te pas die het huwelijk moet ontbinden. Samen of alleen dient u via een advocaat een verzoek in bij de rechtbank. Als de rechter vindt dat jullie relatie ‘duurzaam ontwricht’ is, wordt uw scheiding van tafel en bed door de rechter uitgesproken. Daarna dient de echtscheiding ingeschreven te worden bij de burgerlijke stand. U bent dan officieel gescheiden van tafel en bed.


De voordelen:

 • Het is minder kostbaar dan een echtscheiding.
 • Het is mentaal minder ingrijpend.
 • Het zit uw eventuele geloofsovertuiging niet in de weg.


De nadelen:

 • Jullie huwelijk is niet volledig ontbonden.
 • U kunt niet hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.
 • Jullie delen nog steeds samen geld en goederen.
 • Jullie hebben nog steeds een zorgplicht naar elkaar.

Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Als u uiteindelijk besluit om het huwelijk officieel te beëindigen, kunt u overgaan tot een ontbinding van het huwelijk. Dit kan op twee manieren:

1. Eenzijdige ontbinding
Voor een eenzijdige ontbinding van het huwelijk heeft u geen medewerking of toestemming van uw partner nodig. Wel moet u tenminste 3 jaar van tafel en bed gescheiden zijn. In sommige gevallen kan dit verkort worden tot 1 jaar.

In ieder geval heeft u altijd toestemming van de rechter nodig. Officieel heet deze toestemming een beschikking. Wanneer u binnen een half jaar deze beschikking inlevert bij een ambtenaar van de burgerlijke stand, is uw huwelijk formeel ontbonden.

2. Gemeenschappelijke ontbinding
Een gemeenschappelijke ontbinding dient u samen met uw (ex)partner in. Deze kunt u op ieder gewenst moment bij de rechter aanvragen.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt het huwelijk officieel beëindigd. Alle juridische banden en financiële aansprakelijkheden tussen u en uw partner worden verbroken. In alle gevallen dient uw of de gezamenlijke advocaat bij deze optie een verzoek in bij de rechtbank.


De voordelen:

 • Alle juridische en financiële aansprakelijkheden (behalve alimentatie) zijn verbroken.
 • U kunt opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.
 • Zakelijke kwesties worden geregeld in een echtscheidingsconvenant; bij conflicten of nalatigheid van betaling (bijv. alimentatie) kunnen procedures gestart worden.
 • U kunt een eenzijdige aanvraag tot echtscheiding indienen.


De nadelen:

 • Een echtscheiding is duurder, lees hier meer over de kosten van mediation bij scheiding.
 • Een echtscheiding duurt relatief lang door de hoge werkdruk binnen een rechtbank.
 • Het is een ingrijpende stap.
 • Op financieel & fiscaal vlak moet er meer geregeld worden.
 • Het kan uw geloofsovertuiging in de weg zitten.

Lees ook: mediation bij scheiding en scheiden zonder advocaat.

Mediator nodig? Vergelijk offertes!

Wanneer u besluit om te gaan scheiden kan u hiervoor een mediator inschakelen. Een scheidingsmediator is een relatief goedkope manier om te zorgen dat jullie scheiding goed verloopt. Vraag via onze offerteservice offertes aan en vergelijk de prijzen van meerdere mediators uit jouw omgeving.


Vergelijk uurtarieven van scheidingsmediators

> Vraag nu offertes aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.