Scheiding regelen met mediator, advocaat of notaris?


Wilt u een scheiding regelen? Dan heeft u de keuze om een advocaat of mediator in te schakelen. In sommige gevallen kan een scheiding ook onder de begeleiding van een notaris. Bijvoorbeeld als u en uw partner geen minderjarige kinderen hebt. Wij hebben voor u op een rijtje gezet welke manier er zijn om te scheiden. Onze informatie geeft u inzicht in de verschillende welk juridisch experts die uw scheiding kunnen begeleiden. We maken tegenwoordig onderscheid tussen deze 4 varianten:

scheiding regelen
  1. Scheiding regelen met een mediator
  2. Scheiden met ieder een eigen advocaat / scheiden op tegenspraak
  3. Overlegscheiding of collaborative divorce
  4. Scheiden met behulp van een notaris

1. Scheiding regelen met een mediator

Een echtscheidingsbemiddelaar geeft u de noodzakelijke begeleiding en alle informatie die nuttig is voor beide partijen. De mediator is neutraal!, kan goed luisteren en behandelt de belangen, behoeften en wensen van beide partners op een gelijkwaardige wijze. Tevens zorgt de bemiddelaar voor evenwicht aan tafel en licht partijen in over de juridische en fiscale consequenties van de gemaakte afspraken. De (ex)partners zijn daarbij de hoofdpersonen en zij bepalen de uitkomst.

Hoe werkt scheidingsmediation?

Praktisch betekent dit dat u en uw ex-partner één advocaat/mediator inschakelen die beider belangen tegelijkertijd behartigt. De advocaat of mediator treedt dus tegelijkertijd op als jurist en mediator.

Een mediator heeft als rol om te bemiddelen en daarbij een onpartijdige houding aan te nemen. Tijdens de conflictbemiddeling fungeert de mediator als voorzitter en geeft hij/zij u en uw partner beiden een stem. Elk individu mag zich uiten en aangeven hoe ze zich voelen, dit zodat onverwerkte emoties een plek kunnen krijgen. Nadat de emotionele balans er is en de “lucht is geklaard” wordt er overgegaan tot de praktische kant als: het verdelen van de spullen, omgangsregelingen voor de kinderen en hoe het financieel te regelen.

De scheidingsmediator kijkt naar elke partner wat zijn of haar wensen zijn en inventariseert deze. Als er kinderen zijn worden hun belangen altijd meegenomen in het behoefte overzicht. Als beide partijen zich kunnen vinden in een oplossing dan wordt er een scheidingsconvenant opgemaakt.

Mediation is dus een harmonieuze echtscheidingsbenadering. Als u voor een mediator kiest, is het belangrijk dat u en uw ex-partner bereid zijn om tot een goede afwikkeling van de echtscheiding te komen. Mediators werken daarom vaak met een contract waarin u akkoord gaat met een inspanningsverplichting. Vooral wanneer er kinderen zijn, moeten ouders met elkaar na de scheiding over hen blijven communiceren.

Meer weten? Lees dan deze twee artikelen over: mediation bij scheiding en kosten mediation scheiding.

2. Scheiding regelen met ieder een eigen advocaat / scheiden op tegenspraak

Als u ervoor kiest om een echtscheiding te regelen via een advocaat dan komt u vaak in een ander traject terecht, partijen staan tegenover elkaar in plaats van zoals bij mediation naast elkaar. Tegenwoordig zijn er ook partijen die een internetscheiding aanbieden. Bij een internetscheiding wordt van partijen verwacht dat zij zelf op de hoogte zijn van alle wetten op het gebied van familie- en belastingrecht. Het over het hoofd zien van een dergelijke wet kan grote verschillen met zich meebrengen en zou kunnen betekenen dat uw goedkope internetscheiding alsnog duur uitpakt.

3. De overlegscheiding

De overlegscheiding (ook wel collaborative divorce genoemd) wint terrein in Nederland. Net als bij scheiden op tegenspraak hebben u en uw (ex)-partner ieder een advocaat. Er zijn dus twee advocaten die elk één cliënt bijstaat. In tegenstelling tot een echtscheiding op tegenspraak gaan beide partijen nu wel met elkaar samenwerken en overleggen. De advocaat zal nu niet het onderste voor u uit de kan willen halen, maar ervoor zorgen dat er gezamenlijke oplossing komt. Net als bij mediation worden er bij een overlegscheiding in het beginstadium een convenant opgesteld met daarin de voorwaarden. Hierin kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat men openheid van zaken biedt en niet een rechterlijke procedure gaat starten. Gebeurt dit toch, dan moeten er nieuwe advocaten uitgekozen worden. Doordat de advocaat niet mag procederen is deze gebaat zich in te spannen voor een goede uitkomst.

Waarin een overlegscheiding verschilt met een mediation is dat er vaak onpartijdige deskundige partijen worden aangewezen om bijvoorbeeld het financiële stuk van de echtscheiding te regelen.

4. Scheiden bij de notaris

Voor de verdeling van de bezittingen (huis, boot, bedrijf e.d.) heeft u altijd een notaris nodig. Maar ook een scheiding kan aangevraagd worden via de notaris. Als u en uw (ex)-partner geen minderjarige kinderen hebben, het eens zijn over de scheiding en alleen nog de boedelverdeling moeten regelen, kunt u kiezen tussen een notaris en advocaat.

Een scheiding met behulp van een notaris is makkelijker en kan voor stukken goedkoper uitpakken. Het nadeel is dat jullie het in grote lijnen al eens moeten zijn over de financiële verdeling en de eventuele partneralimentatie. Dat betekent dat u onderling al heeft onderhandeld over de verdeling. Dit is niet voor iedereen makkelijk en haalbaar. Bij de notaris worden financiële zaken zoals (levens)verzekeringen, aandelen, vermogen en leningen vastgelegd in een notariële akte. Verder kijkt de notaris samen met u en uw ex-partner naar het erfrecht. Houd er overigens rekening mee dat een notaris in alle gevallen tegelijk met u en uw ex-partner aan tafel wil zitten. Dat is niet altijd makkelijk.

Lees ook: scheiden zonder advocaat

Vergelijk prijzen van scheidingsmediators

Zoekt u:
…een scheidingsbemiddelaar/mediator die u en uw toekomstige ex-partner helpt om deze fase van uw leven goed af te ronden?
…iemand die luistert, meedenkt, gemaakte afspraken nakomt en doet wat is beloofd.
…iemand die uw belangen (en die van uw kinderen) helder en integer bespreekt.
…een scheidingsbemiddelaar die betrokken is. Die oplossingen en diensten biedt.
…iemand waarmee u kunt sparren over mogelijkheden. Snel werkt, of juist tijd neemt omdat u nog niet toe bent aan de volgende stap.


U wilt dat het klopt van A tot Z. Iemand die het voor u regelt en zodat u daarna positief verder kunt met uw leven.

Scheiden is geen gemakkelijke beslissing. U hebt, of krijgt wellicht, te maken met veel verschillende emoties. Verdrietig, onzeker, boos. Of u bent juist vastberaden en weet wat u wilt. U weet ook, scheiden doet u samen. Het is over het algemeen niet gemakkelijk. De meest prettige manier is dat het op een correcte manier in gezamenlijk overleg gebeurt.


Vergelijk uurtarieven van scheidingsmediators

> Vraag nu offertes aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.