Alles over de kosten van mediation bij scheiding

Benieuwd naar de kosten voor mediation bij scheiding? Als u gaat scheiden kunnen de spanningen hoog oplopen waardoor u en uw ex-partner niet meer zelf in staat zijn om heldere en goede afspraken te maken. Het kan dan fijn zijn om een onafhankelijke professional in de arm te nemen die fungeert als bemiddelaar, een mediator.

Een scheidingsmediator kan op een neutrale manier zorgen dat u en uw ex-partner afspraken juridisch goed afstemmen zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen. Uw scheiding regelen met een mediator kan alleen als beide partijen hier vrijwillig aan willen meewerken en graag samen tot een oplossing willen komen die voor beiden werkt.


kosten mediation scheiding

Wat kost een mediator bij scheiding?

Hoeveel het kost om een mediator in te schakelen is lastig te zeggen, omdat mediators zelf hun uurtarief bepalen. Hoe hoog het uurtarief is hangt af van hetgeen de mediator kan bieden en uiteraard van de complexiteit van het conflict. Wanneer u samen met uw ex-partner een koopwoning en twee kinderen heeft zal het traject langer duren dan wanneer u samen een huis huurt en nog geen ouder bent. Er hoeft dan simpelweg minder besproken te worden. Ook ligt het eraan hoe snel jullie het eens zijn. Liggen jullie wensen en meningen ver uit elkaar of juist niet? Dit zijn allerlei factoren die een grote rol spelen bij de duur en kosten van een scheidingstraject.

Wat zijn de gemiddelde uurtarieven van een scheidingsmediator?

Een mediator bepaald zelf zijn tarief. Het uurtarief van een mediator ligt meestal rond de €150,- (bron: Rijksoverheid.nl) Uiteraard zijn de totale kosten dus afhankelijk van het aantal gesprekken dat nodig is om tot de concrete oplossingen en afspraken te komen. Naast de kosten voor het voeren van de mediationgesprekken zijn er natuurlijk nog wat andere kosten waar u rekening mee moet houden. Denk hierbij aan de kosten voor het opstellen van een convenant of ouderschapsplan, de kosten voor het berekenen van alimentatie of de kosten voor het opstellen en indienen van een verzoekschrift.

Goedkoper uit met een all-in pakket?

Of het kiezen voor een all-in pakket voordeliger is, is ook lastig te zeggen. Als uw scheiding complex is dan komt u met een all-in pakket waarschijnlijk wel goedkoper uit, maar zo niet dan heeft het minder voordelen. Bij een all-in pakket moet u denken aan één afgesproken prijs voor een pakket. In dit pakket zitten dan niet alleen de mediationgesprekken, maar ook de opgestelde documenten zoals het convenant en de berekeningen die gedaan moeten worden om tot duidelijke en goed op papier genoteerde oplossingen te komen.

Hoe ziet het kostenpatroon van echtscheidingsmediation er uit?

Een exact kostenplaatje is dus helaas niet te geven, maar om u een idee te geven schetsen we hieronder een beeld van het gemiddelde kostenpatroon. Er moeten gemiddeld zo’n vier mediationgesprekken gevoerd worden. Deze kosten bedragen zo’n €1.000,- in totaal. Dan telt u daarbij de kosten op voor het opstellen van stukken zoals het ouderschapsplan, de omgangsregeling en het echtscheidingsconvenant. De kosten hiervoor bedragen zo’n €465,-. Als volgt kost het maken van een alimentatierekening ongeveer €185,-. Het indienen van een echtscheiding door een advocaat bij de rechtbank kost ongeveer €225,-. En tot slot zijn er nog de kosten voor de griffierechten en die zijn €152,- per persoon.

Welke factoren wegen zwaar op de kosten van een mediator bij scheiding?


Zoals eerder gesteld zijn de kosten voor een mediator afhankelijk van de complexiteit van uw scheiding. Als u weinig gemeenschappelijke goederen hebt en het vrijwel over alle zaken eens bent dan is het een kant-en-klare klus die door iedere mediator zo is gefixt. Als er echter veel zaken spelen waarover u en uw ex-partner het oneens zijn dan heeft het komen tot een oplossing met een mediator veel meer voeten in de aarde. Hieronder lichten we een aantal van de factoren die een scheiding ingewikkelder maken toe.

scheidingsmediator kosten

Complexiteit van de scheiding

Helaas kunnen de gemoederen bij een scheiding soms hoog oplopen. Zelfs zo hoog dat u en uw ex-partner er niet meer samen uitkomen. Bijvoorbeeld omdat jullie het niet eens worden of omdat er zoveel ingewikkeld kwesties moeten worden afgehandeld dat jullie het zelf niet begrijpen of door de bomen het bos niet meer zien. Bij een complexere scheiding is het daarom raadzaam om een mediator in te schakelen die jullie als onafhankelijke partij bij dit moeilijke proces kan ondersteunen.

Hoe goed kan u met uw (ex)-partner overweg

Uiteraard is de verstandhouding tussen u en uw ex-partner bepalend voor de manier waarop jullie scheiding geregeld wordt. Zijn jullie als vrienden uit elkaar gegaan of kunnen jullie niet eens meer met elkaar in één ruimte zijn? Hoe beter jullie nog met elkaar omgaan, hoe makkelijker het proces met een mediatior verloopt en dus hoe minder kosten dit met zich meebrengt.

Samen een huur- of koophuis?

Zoals u zult begrijpen is het samen hebben van een huurhuis veel minder ingewikkeld dan dat u samen met uw ex-partner eigenaar bent van een koopwoning. Dit is dus ook bepalend voor de duur en kosten van uw scheidingsproces. Bij een huurhuis zeggen jullie de huur op en gaan jullie beiden op zoek naar een eigen plek. Echter ligt dit bij een koophuis iets gecompliceerder. Koopt de één de ander uit, verkopen jullie het huis en verdelen jullie de opbrengsten of kiezen jullie voor een andere oplossing?

Wel of geen kinderen?

Het laatste wat u en uw ex-partner willen, is dat uw kinderen last hebben van jullie scheiding. Het is belangrijk om alles zo goed mogelijk te regelen voor de kinderen. Als u kinderen heeft wordt daarom ook het een en ander voor hen vastgelegd zodat u, uw ex-partner en uw kinderen weten hoe nu verder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedenken van een omgangsregeling of het maken van een alimentatieberekening.

Ingewikkelde kwesties of bijkomstigheden

Naast de wat voor de hand liggende zaken die worden besproken zijn er ook een aantal andere kwesties die wellicht op uw situatie van toepassing zijn. Heeft u bijvoorbeeld een eigen onderneming en zit uw partner daar ook voor een deel in of is er een bepaalde erfenis waarover een aantal afspraken moeten worden gemaakt? Ook dan is het scheidingsproces wat complexer en heeft dit invloed op de duur en de kosten.

Zijn de kosten mediation scheiding fiscaal aftrekbaar?

Het goed regelen van een scheiding kost geld. Daarom is het fijn om te weten waar u recht op heeft en welke scheidingskosten u van de inkomstenbelasting mag aftrekken. Dit antwoord is eigenlijk heel simpel. Als u partneralimentatie betaalt of gaat betalen en dit staat in een convenant mag u dat bedrag van de inkomstenbelasting aftrekken. Kinderalimentatie is daarentegen niet aftrekbaar. Bent u juist degene die alimentatie ontvangt? Dan mag u de proceskosten, reiskosten, incassokosten of advocaatkosten die u maakt om partneralimentatie te verkrijgen, te behouden of te verhogen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Recht op subsidie of niet?

Als u gaat scheiden is het verstandig om van tevoren te checken of u recht heeft op subsidie van de Raad van Rechtsbijstand. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Zo moet uw inkomen of dat van uw partner lager zijn dan €39.400,- per jaar. De subsidie die de Raad van Rechtsbijstand dan verleent wordt een ‘toevoeging’ genoemd. Het is niet zo dat de overheid de volledige kosten overneemt. Het is slechts een tegemoetkoming. Als u gebruik maakt van een mediator heeft u altijd te maken met een eigen bijdrage van minimaal €55,-. Een subsidie kunt u niet zelf aanvragen. Dit doet een mediator voor u. Lees hier meer over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Geen subsidie, wel rechtsbijstand?

Als u niet in aanmerking komt voor een subsidie, is het mogelijk dat u toch kosten krijgt vergoedt doordat u bij uw verzekeraar een dekkende particuliere rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten. Deze vergoedt echter geen rechtshulp, maar vergoedt vaak wel voor een deel de mediator als u deze inschakelt.

Vergelijk uurtarieven en bespaar op de kosten


Zoals eerder gezegd verschillen de uurtarieven van mediators dus nogal. Er is geen vast tarief. Wel kunt u erop rekenen dat het gemiddelde uurtarief rond de €150,- ligt. Het is dus aan te raden om verschillende mediators te benaderen, om hen een offerte te laten maken en deze met elkaar te vergelijken. Zo betaalt u niet onnodig te veel en kiest u voor de mediator waarvan u denkt dat hij of zij kan zorgen voor de oplossing van jullie probleem.

Vergelijk uurtarieven van scheidingsmediators

> Vraag nu offertes aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.