Gesubsidieerde rechtsbijstand


Wanneer u qua inkomen en vermogen onder een bepaalde grens zit, kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde rechtsbijstand die ook wel de toevoeging Raad voor Rechtsbijstand (RvR) wordt genoemd. Als u in aanmerking komt voor de toevoeging, dan blijven uw kosten voor de mediation procedure beperkt tot een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand is de instantie die deze toevoegingen regelt. Zij controleren uw aanvraag en doen ook de uitbetalingen. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor toevoeging, wordt er gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens worden door de RvR opgevraagd bij de Belastingdienst.

gesubsidieerde rechtsbijstand bij mediation

Wanneer een mediator is aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand kunnen zij voor u een toevoeging aanvragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bedrijven kunnen helaas geen aanspraak maken op deze subsidie. Wanneer het een arbeidsconflict behelst, kan er voor de werknemer wel een toevoeging aangevraagd worden.

Raad voor rechtsbijstand bepaalt hoogte vergoeding

Nadat u samen met de mediator de aanvraag hebt opgesteld bepaalt de RvR of u recht heeft op een toevoeging (andere naam voor de bijdrage in de kosten). Ongeacht de hoogte van de toevoeging betaalt u altijd een eigen bedrage. Het is slim om, voordat u een mediator inhuurt, het Juridisch Loket te bezoeken en hier kosteloos een document op te halen waar een omschrijving van uw probleem staat. Men geeft naast deze analyse ook een advies. Met het document kunt u een korting van €53,- krijgen op uw eigen bijdrage.

Proceskosten niet vergoed, griffierechten (soms) gedeeltelijk

Normaliter vallen griffierechten niet onder de noemer rechtsbijstand. Gelukkig kan de mediator wel vragen om een gedeeltelijke vermindering van de kosten door middel van een aanvraagformulier. De proceskosten zijn altijd voor eigen rekening.

Inkomen van 2 jaar terug

Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen, zoals aangegeven op de aangifte inkomstenbelasting 2018. Als uw inkomen sinds 2018 sterk is gedaald kan het verzoek worden gedaan om uw huidige inkomen in de berekening mee te nemen.

Eigen Vermogen

Naast uw inkomen, wordt er ook naar uw vermogen gekeken. U heeft geen recht op gesubsidieerde mediation als uw vermogen van 2018 meer was dan het zogenaamde “heffingsvrije vermogen”. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen. Voor meer informatie over het heffingsvrije vermogen kijkt u op de website van de belastingdienst.

U hoeft de aanvraag niet zelf te doen

De mediator vraagt namens u de toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze aanvraag wordt door uw mediator ingediend na ondertekening van de mediation overeenkomst.

Wat regelt een mediator voor u

De toevoeging wordt aangevraagd door de registermediator of de scheidingsbemiddelaar. Deze vraagt u de benodigde stukken aan te leveren en dient vervolgens de aanvraag voor u in. De toevoeging wordt achteraf vastgesteld. Het is daarom belangrijk dat de aangeleverde stukken compleet zijn en de verstrekte informatie klopt. Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, dan bent u het normale tarief verschuldigd.

Eigen bijdrage

Indien u een toevoeging ontvangt, betaald u slechts een eigen bijdrage. Deze is vastgesteld op;

  • €55,- bij een mediation tot 4 uur
  • €55,- tot € 109,- bij een mediation van meer dan 4 uren

Bekijk op deze pagina van www.rechtsbijstand.nl de hoogte van de eigen bedragen per inkomen.

Bij een scheidingsbemiddeling wordt er ook een eigen bijdrage gevraagd voor de griffierechten. Er bestaat een bijzonder bijstand voor griffiekosten voor mensen met een laag inkomen. Of u recht heeft op het ontvangen van bijstand wordt per gemeente bepaalt. Hierover dient u dus contact met de gemeente waarin u woont op te nemen.

De eigen bijdrage dient vooraf, bij aanvang van de mediation of scheidingsbemiddeling te worden voldaan. Indien u niet in staat bent het gehele bedrag ineens te voldoen, dan kunt u de mediator vragen om deze in gelijke maandelijkse termijnen voldoen. Wanneer u dit wilt is het verstandig om dit in het eerste gesprek bespreekbaar te maken met uw mediator of scheidingsbemiddelaar.

Persoonsgebonden

Een toevoeging is persoonsgebonden. Er wordt dus per partij gekeken of deze in aanmerking komt voor een toevoeging. Het kan voorkomen dat één partij wel een toevoeging ontvangt en de ander niet. Indien u geen toevoeging ontvangt betaald u het normale tarief.

Niet voor bedrijven

Bedrijven komen helaas niet in aanmerking voor een toevoeging. Zij worden door de overheid geacht de kosten en het risico voor juridische bijstand zelf te kunnen dragen. Ingeval van een arbeidsmediation komt de werknemer wellicht wel in aanmerking voor een toevoeging. Meestal betaalt de werkgever de volledige kosten voor mediation. Indien uw werknemer in aanmerking komt voor een toevoeging betaald u slechts de helft van het uurtarief en de kleine eigen bijdrage voor het deel van de werknemer.

Offertes vergelijken, bespaar op de kosten!


Wij bieden een offerteservice aan waarmee u de uurtarieven van mediators uit uw omgeving kan vergelijken. Dit loont behoorlijk want de prijzen van scheidingsmediators kunnen soms wel 40% van elkaar verschillen. Via het contactformulier op de offertepagina vraagt u eenvoudig en snel meerdere prijsoffertes op. Het aanvragen is gratis en verplicht u tot niets. Zit er niet voor u tussen dan kunt u altijd nog een andere partij inschakelen.

Vergelijk uurtarieven van scheidingsmediators

> Vraag nu offertes aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.