Conflictbemiddeling bij echtscheiding

Als uw relatie eindigt, geeft dat veel verdriet en onzekerheid. U komt vaak in een emotionele achtbaan terecht waarin u ook nog eens allerlei belangrijke beslissingen voor de toekomst moet nemen. Denk hierbij aan de alimentatie, het pensioen, de verdeling van de bezittingen en schulden en de omgangsregeling. Bij echtscheidingen werk ik vaak samen met een advocaat. Als mediator kan ik het proces begeleiden om samen met u het echtscheidingsconvenant, het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding en een eventueel ouderschapsplan te kunnen opstellen en aan te leveren bij de rechtbank. Daarna kan de scheiding worden uitgesproken.

Veel stellen die gaan scheiden, vinden het prettig dat het mediationproces door zowel een mannelijke als een vrouwelijke mediator wordt begeleid. In dat geval leiden een mannelijke collega en ik samen het scheidingsproces in goede banen. We werken hierbij met een stappenplan.

Stappenplan bij echtscheiding:
• wat zijn uw persoonlijke belangen en behoeften?
• welke belangen en behoeften komen overeen?
• we stellen de prioriteitsvolgorde vast
• u bedenkt oplossingen voor de praktische zaken
• zijn uw eigen voorstellen bruikbaar en haalbaar?
• gezamenlijk komt u tot een besluit
• afspraken leggen we vast in een vaststellingsovereenkomst
Wat is mediation
‘Het doel van mediation is dat u beiden tevreden bent met het resultaat’

Wat is mediation?
Het Nederlandse woord voor mediation is conflictbemiddeling. Mediation is het oplossen van een geschil met de hulp van een onpartijdige en onafhankelijke conflictbemiddelaar, de mediator. Ik kan u helpen bij het bemiddelen in conflictsituaties. Als mediator ben ik onpartijdig en ik neem dus geen standpunt in. U bedenkt zelf oplossingen en neemt besluiten. Ik begeleid u in het proces om tot die oplossingen en besluiten te komen.

Kenmerken van mediation:
• gelijkwaardigheid
• vrijwilligheid
• vertrouwelijkheid
Het doel van mediation is dat beide partijen tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat.

Werkwijze Verheggen Mediation Rutten Flevoland
Wanneer u mijn hulp inroept, bespreken we de verschillende standpunten en stellen we vast waarvoor u samen een oplossing zoekt. Waar het om draait bij het conflict leggen we vast in een mediationovereenkomst. Vervolgens gaan we na wat uw belangen en behoeften zijn. Soms komt een aantal belangen en behoeften overeen. Wanneer we hebben bepaald wat de prioriteitsvolgorde is, gaat u beiden creatieve oplossingen bedenken voor de tegenstrijdige behoeften en belangen. Ik begeleid u in dit proces door de juiste vragen te stellen. Hierna controleert u of uw eigen voorstellen bruikbaar en haalbaar zijn. Tot slot proberen we tot een besluit te komen waar u beiden tevreden mee bent. Als het nodig is, leggen we dit vast in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation in het kort:
• conflictkwestie vaststellen in de mediationovereenkomst
• verschillende standpunten verkennen
• individuele belangen en behoeften benoemen
• gezamenlijke belangen en behoeften vaststellen
• prioriteitsvolgorde bepalen
• oplossingen zoeken voor tegenstrijdige behoeften en belangen
• eigen voorstellen controleren op bruikbaarheid en haalbaarheid
• besluiten nemen, eventueel vastleggen in een vaststellingsovereenkomst