Informatie over scheidingsmediation

Heeft u samen met uw partner besloten om te gaan scheiden dan is dit een ingrijpende gebeurtenis. De toekomst is even onzeker en er moeten opeens een heleboel zaken geregeld worden voordat jullie echt uit elkaar kunnen. Wanneer beide partners met een (redelijke) goede verstandhouding hebben besloten om te gaan scheiden kan een scheidingsmediator uitkomst bieden. Een scheidingsmediator is goedkoper dan beiden een advocaat inhuren. De uurtarieven van mediators verschillen nogal. Wij hebben deze website gemaakt vanwege voorname redenen: informatieverschaffing zodat u weet waar u aan toe bent.

Waarom kiezen voor een scheidingsmediator?

Als uw relatie eindigt, geeft dat veel verdriet en onzekerheid. U komt vaak in een emotionele achtbaan terecht waarin u ook nog eens allerlei belangrijke beslissingen voor de toekomst moet nemen. Denk hierbij aan de alimentatie, het pensioen, de verdeling van de bezittingen en schulden en de omgangsregeling. Bij echtscheidingen kunt u kiezen voor een advocaat, maar dit brengt vaak hoge kosten met zich mee. Een andere optie is om voor een scheidingsmediator te kiezen. Een mediator kan het proces begeleiden om samen met u het echtscheidingsconvenant, het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding en een eventueel ouderschapsplan op te stellen en aan te leveren bij de rechtbank. Daarna kan de scheiding worden uitgesproken.

Waarom kiezen voor mediation?

Snel en goedkoop!
Mediation is snel, efficient en relatief goedkoop ten opzichte van een juridische procedure.
In eigen regie
U houdt zelf controle over het conflict en de oplossing
Samen oplossen
Gezamenlijke oplossing heeft een hoge acceptatiegraad
Balans creëren
Mediation is gebaseerd op vertrouwelijkheid en vrijwilligheid
Zelf nadenken
U heeft tijdens de scheidingsmediation een actieve rol bij het vinden van mogelijke oplossingen
Vakbekwame professionals
Deskundige begeleiding door onafhankelijke en neutrale mediator(s)
U wordt gehoord
Persoonlijke en informele procedure
Creatieve oplossingen
Ruimte voor creatieve oplossingen (win-win)
Geen onnodige emotie
Het onnodig elkaar en anderen pijn doen kan beperkt worden
Samen apart verder
Mediation richt zich op de wensen en belangen van u beiden en is toekomstgericht

Scheiden met een mediator: wat kunt u verwachten?

Wanneer u de hulp van een scheidingsmediator inschakelt, bespreekt u samen de verschillende standpunten en stelt vast waarvoor u samen een oplossing zoekt. Waar het om draait bij het conflict wordt vastgelegd in een mediationovereenkomst. Vervolgens gaat de conflictbemiddelaar na wat uw belangen en behoeften zijn. Soms komt een aantal belangen en behoeften overeen. Wanneer de prioriteitsvolgorde is bepaalt, gaat u beiden creatieve oplossingen bedenken voor de tegenstrijdige behoeften en belangen. De mediator begeleidt u in dit proces door de juiste vragen te stellen. Hierna controleert u of uw eigen voorstellen bruikbaar en haalbaar zijn. Tot slot proberen u samen met de andere partij tot een besluit te komen waar u beiden tevreden mee bent. Als het nodig is wordt dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Kort overzicht van de voornaamste werkwijze tijdens scheidingsmediation(*):

  • samen inzicht krijgen in uw persoonlijke belangen en behoeften
  • bekijken welke belangen en behoeften overeen komen
  • een prioriteitsvolgorde vaststellen
  • samen oplossingen bedenken voor de praktische zaken
  • kritisch kijken naar de haalbaarheid van voorstellen
  • gezamenlijk besluiten nemen
  • de gemaakt afspraken vastleggen in een overeenkomst
(*) – dit geeft een globaal overzicht ter informatie, een daadwerkelijke mediator kan hier qua werkwijze van afwijken.

Relatie beëindiging is prettiger met een mediator

Er kan ook voor mediation gekozen worden als men een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract heeft opgemaakt. Hieronder stellen wij enkele voorbeelden waarbij het inzetten van een mediator de stap is om goed uit elkaar te gaan.

Beëindiging geregistreerd partnerschap & samenleving

Geregistreerd partnerschap kan bij wederzijds goedvinden buiten de rechter om beëindigd worden. De geregistreerde partners moeten wel een convenant opstellen, waarin zij bevestigen dat zij het partnerschap willen beëindigen. Dit convenant moet worden ingeschreven in het register bij de burgerlijke stand. Het geregistreerd partnerschap is pas beëindigd zodra deze is ingeschreven bij de gemeente. Bij de beëindiging van een samenleving kunnen de partners zelf beslissen wanneer en hoe de relatie moet worden beëindigd.

Ouderlijk gezag geregistreerd partnerschap & samenleving

Vanaf 1 januari 2002 hebben ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan net als bij het huwelijk, gezamenlijk gezag over hun kinderen. De man moet het kind echter wel hebben erkend. Bij beëindiging van samenleving heeft de moeder en niet de vader automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen.

Verdeling pensioen geregistreerd partnerschap & samenleving

Bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap geldt de Wet verevening pensioenrechten. Het pensioen dat u tijdens het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd moet in principe worden verdeeld. De wet verevening pensioenrechten geldt niet bij beëindiging van samenleving.

Veelgestelde vragen en antwoorden over mediation

Wat is mediation?
Het Nederlandse woord voor mediation is conflictbemiddeling. Mediation is het oplossen van een geschil met de hulp van een onpartijdige en onafhankelijke conflictbemiddelaar, de mediator. Deze helpt u bij het bemiddelen in conflictsituaties. Een mediator is onpartijdig en neemt dus geen standpunt in. U bedenkt zelf oplossingen en neemt besluiten. De rol van de scheidingsmediator is u en de andere partij zo te begeleiden dat er oplossingen en besluiten komen.
Wat is het doel van mediation?
Het doel van mediation is dat u beiden tevreden bent met het resultaat.
Kenmerken van mediation
Gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
Kenmerken van mediator
De mediator is neutraal, onpartijdig en onafhankelijk.
Het kennismakingsgesprek
Wanneer u een scheidingsmediation traject overweegt is het van belang dat u beiden tijdens het kennismakingsgesprek aanwezig bent. Het is belangrijk dat u beiden vertrouwen heeft in de deskundigheid van de scheidingsmediator en er moet een klik zijn.
Wat is de Mediatorsfederatie Nederland?
Dit kwaliteitsregister voor mediators (en dus ook scheidingsmediators) is om de kwaliteit van mediation in Nederland te bevorderen. Voorheen was dit NMI (Nederlands Mediation Instuut, maar heeft nu Mediatorsfederatie Nederland (MfN).
Wat is een MfN-mediator?
Deze mediator is geregistreerd bij de Mediatorsfederatie en is erg vakbekwaam. Om toe te treden tot dit register moet hij of zij aan strenge toelatingseisen voldoen. Heeft veel ervaring en blijft zich innoveren in zijn/haar vakgebied. Zie hier alle kenmerken van een registermediator.
Ik wil mediation, maar mijn partner niet
Mediation is alleen mogelijk wanneer beide partijen vrijwillig willen deelnemen, bereid zijn om te onderhandelen en de wil hebben om tot een oplossing te komen.
Hoe lang duren de mediationgesprekken?
Doorgaans ongeveer 1 tot 2 uur per gesprek.